DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades del domini web:

L’entitat titular del domini web és:

Titular: José Juan Tugores Bonnin
Nom comercial: PEP JOAN JOIES
NIF: 43.105.707-G
Domicili:
e-mail: info@pepjoanjoies.com

En adelante este texto se referirá al titular como “PEP JOAN JOIES”.

USUARIS/IES

Les presents condicions d’ús, regulen l’accés i utilització del domini web a tercers, compost de les imatges, vídeos, i en resum, tot el material audiovisual amb opcions de navegació i interacció i tots els seus elements i continguts integrats, així com aquells serveis i prestacions en línia que s’ofereixi per mitjà del domini web als usuaris/as.  

L’accés és lliure i gratuït sense contraprestació, excepte costos de connexió a internet pel propi usuari/a.

L’accés i/o ús d’aquest portal propietat de “PEP JOAN JOIES” atribueix la condició d’USUARI/A, qui accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides, així com de les seves modificacions posteriors que s’hauran de respectar. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si és el cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

Es proporciona l’accés a multitud i diversitat d’informacions, continguts, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a “PEP JOAN JOIES” als quals l’USUARI/A pugui tenir accés. L’USUARI/A assumeix la responsabilitat de realitzar un ús correcte del portal web.

Aquesta responsabilitat s’estén a l’ús de la informació, continguts i serveis oferts per “PEP JOAN JOIES”, al registre o informació aportada per l’usuari/a en formularis del domini web, que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre o comunicació de dades l’USUARI/A serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI/A se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI/A se compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, blog, fòrums de discussió o grups de notícies) que “PEP JOAN JOIES” ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, immoral, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de “PEP JOAN JOIES”, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris/as i modificar o manipular els seus missatges. “PEP JOAN JOIES” es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no respectessin els drets corresponents per a la seva publicació. En qualsevol cas, “PEP JOAN JOIES” no serà responsable de les opinions abocades ni continguts aportats pels usuaris/as a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

USUARIS/IES ALS QUALS ES DIRIGEIX EL PORTAL

L’usuari/a declara ser major d’edat i tenir les capacitats volitives, cognitives i jurídiques suficients com per a vincular-se, respectar i exercir els drets i obligacions que ofereixen les presents condicions. El portal web no es dirigeix a menors d’edat i se li eximeix de responsabilitat per aquest incompliment. 

El portal web va dirigit a persones residents de l’illa de Mallorca (Espanya), per la qual cosa no pot assegurar-se que es compleixin legislacions d’altres països de manera total o parcial. Si l’usuari/a resideix en un altre lloc, accedirà al portal web sota la seva responsabilitat i eximint d’obligacions, responsabilitats o danys en aquest sentit a “PEP JOAN JOIES”.

No es garanteix així mateix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del domini web, ni dels seus continguts o serveis, tot i que es farà tot el possible per a un funcionament eficient.

Tampoc es garanteix que el contingut al qual es pugui accedir des del portal web no contingui errors ni que pugui causar mal al sistema informàtic de l’usuari/a, eximint de responsabilitat a “PEP JOAN JOIES” per pèrdues, danys o perjudicis sorgits per l’accés, navegació o ús del domini web, fins i tot danys provocats per sistemes informàtics i introducció de virus.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

“PEP JOAN JOIES” és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de “PEP JOAN JOIES”. L’USUARI/A se compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de “PEP JOAN JOIES” Podrà visualitzar els elements del portal web per al seu ús personal i privat. L’USUARI/A haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en la pàgina web de “PEP JOAN JOIES”

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

“PEP JOAN JOIES” no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

“PEP JOAN JOIES” es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en el domini web es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, “PEP JOAN JOIES” no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas “PEP JOAN JOIES” assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

“PEP JOAN JOIES” es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris/as que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

“PEP JOAN JOIES” perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

“PEP JOAN JOIES” podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Som una entitat dedicada a oferir serveis a l’Illa de Mallorca, per la qual cosa la relació entre “PEP JOAN JOIES” i l’USUARI/A se regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Palma.

En cas que un Tribunal competent, determini que determinada condició no és vàlida, aquesta disposició serà eliminada o modificada en el que l’afecti per la resolució judicial corresponent.